มะนาว นิ้ว

ทางเรามีสวนผักและผลไม้ระบบอินทรีย์ในหลายพื้นที่ในประเทศไทย และส่งผลิตผลออกไปยังต่างประเทศ ทางเราเชี่ยวชาญการเพาะปลูกมะนาวนิ้วสายพันธุ์จากออสเตรเลีย เป็นที่นิยมมากในร้านอาหารและโรงแรมระดับห้าดาวทั่วโลก เราจึงได้ทำการเพาะปลูกมะนาวนิ้วขึ้นและได้นำสายพันธุ์เข้ามาโดยตรงจากออสเตรเลีย สวนมะนาวนิ้วของเราได้รับการดูแลจากผู้เชี่ยวชาญที่ประเทศไทยและจากออสเตรเลียโดยตรง ดังนั้นผลิตผลจึงมีคุณภาพเทียบเท่ากับทางสวนแม่ที่ออสเตรเลีย

ต้นพันธุ์เพื่อการจำหน่าย

เราได้ทำการขยายพันธุ์อย่างถูกวิธีและเลือกต้นตอที่มีรากแก้วแข็งแรงทนทานต่อโรค ได้คัดสรรยอดสายพันธุ์ที่มีคุณภาพ เพื่อสร้างผลผลิตที่ดีให้ผู้บริโภคต่อไป

ผล

การดูแลต้นมะนาวนิ้วเพื่อเก็บผลิตผล ทางสวนได้มีการดูแลเอาใจใส่เป็นอย่างดี ผลผลิตที่ออกมาจึงมีคุณภาพและปลอดภัยต่อผู้บริโรค บุคคลากรดูแลสวนก็ได้รับการดูแลเป็นอย่างดี จึงทำให้ผลิตผลออกมามีคุณภาพเป็นที่น่าพอใจ